25 augusti
Alingsås Hembygsföreningar, kl. 11.00-16.00

Välkommen till 14 olika resmål när Hembygdsföreningar i Alingsås och sevärdhetsmål firar med öppet hus och familjerally. Besök ett eller flera platser.

 1. Hea, Hemsjö – Hembygdsgård med ny magasinbyggnad och ny utställning, torpinventering, servering. Hemsjövägen 5.
 2. Hembygdsgård, Ödenäs – Visar samlingar om bygden och bastabinne museum. Ligger vid Ödenäs skola mitt i byn.
 3. Lilla Prästeryd – 1700-talstorp som nu renoveras och får ny användning. Ligger vid Tuvegården, Badhusvägen.
 4. Stampens kvarn – Sommarutställningar med konst, hemslöjd, foto samt visning av kvarnen. Ligger vid Lillån, Götagatan 20.
 5. Dammsjöås – Naturtorp med påbörjad utställning, naturstig och plantskola. Ligger bortom Maryds by, följ skyltning. Dammsjöåsvägen 45.
 6. Idrottshistoriska, Alingsås –  Samlingar och idrottsminnen visas, fika. Lendahlsgatan 6, källargavel.
 7. Mörlanda kvarn, Magra – Vindmöllan visas.
 8. Gräfsnäs slottspark – Soldattorp och hemslöjdsförsäljning.
 9. Stora Mellby – Mekanisk verkstad, traktorutställning och miljöer från bygden. Planer på ny utställningslokal. Ligger vid gamla järnvägen.
 10. Borgs Väderkvarnar – Väderkvarnen i verksamhet, kvarnskjuts. Ligger i Stora Mellby mot Nossebro.
 11. Hembygdsgård, Östad – Samlingar från bygden, kaffeservering. Ligger vid Östad skola, Östadsvägen 387.
 12. Hembygsgård, Ruus, Loo – Visning av gården, örtagård och samlingar. Bakning i bakstugan. Infart från Kungsallén i Gräfsnäs.
 13. Anten – Gräfsnäs Järnväg (AGJ) – AGJ har ordinarie söndagstrafik på järnvägen och föreningsmedlemmarnas dag, tur med tåget, kafé och museum. Antens stationsväg 7.
 14. Brobacka naturreservat – Utställning i det lilla torpet, jättegrytor, skalbankar, naturled med utsiktspunkt.
Meny